KOMUNIKAT DOT. SPRAWDZENIA PUNKTÓW KARNYCH W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W LEŻAJSKU

    

 

   INFORMACJA USTNA

 

Liczba punktów karnych wpisanych do ewidencji udzielana jest  osobie zainteresowanej
(za okazaniem dowodu osobistego) w Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku przy ul. M. C. Skłodowskiej 2. Informacji ustnej udziela się bezpłatnie. Natomiast nie udziela się jej tak telefonicznie jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Podstawa prawna:

 

§ 9 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 488).

 

ZAŚWIADCZENIA

 

              Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz.1635 ze zm.)mając na, uwadze wydanie przez Policję zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, informujemy, że aktualna wysokość opłaty skarbowej wynosi 17 zł.

 

Osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia jest zobowiązana załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej na konto:

 

Urząd Miejski w Leżajsku
ulica Rynek № 1
37-300 Leżajsk
Bank Gospodarki Żywnościowej SA o/ Leżajsk
31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

 

Podanie dotyczące wydawania zaświadczeń o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego należy składać w sekretariacie lub u oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku. 

Metryczka

Data publikacji 13.01.2014
Data modyfikacji 17.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł.asp. mgr Krzysztof Ficek
Osoba udostępniająca informację:
mł.asp. mgr Krzysztof Ficek KPP Leżajsk
Osoba modyfikująca informację:
asp. mgr Krzysztof Ficek
do góry