Stanowienie aktów prawnych - Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Stanowienie aktów prawnych

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku gromadzi ii udostępnia policjantom i pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku zbiory aktów prawnych:

 

- Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku,

- Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie,

- Komendanta Głównego Policji,

- Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

- pozaresortowe.


 

Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku wydaje następujące akty prawne wewnętrznego kierowania:

- decyzje,

- rozkazy,

- instrukcje,

- pisma okólne

  oraz zawiera porozumienia z organami administracji publicznej i innymi podmiotami.


 

Metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji aktów prawnych oraz formy i metody wykonywania pomocy prawnej w Policji określa Zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. (Dz. Urz. KGP z dnia 14 maja 2014 r.)

Projekt aktu prawnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002r. – (Dz.U. nr 100 poz. 908).

Metryczka

Data publikacji 30.10.2012
Data modyfikacji 24.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł.asp. mgr Krzysztof Ficek
Osoba udostępniająca informację:
mł.asp. mgr Krzysztof Ficek KPP Leżajsk
Osoba modyfikująca informację:
asp. Tomasz Potejko
do góry