Status prawny KPP w Leżajsku - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny KPP w Leżajsku

Podstawy prawne działania KPP w Leżajsku

 

 

Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U.07.57.390) Komendant Powiatowy Policji jest organem administracji rządowej na obszarze powiatu działającym w imieniu starosty w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także działający w imieniu własnym w sprawach: wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. Komendant Powiatowy Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Powiatowej Policji.

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku określają:

  1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji/ z późn.zm./ -tekst_jednolity
  2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  3. Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  4. Regulamin KPP w Leżajsku z dnia 05 stycznia 2017 r.

Metryczka

Data publikacji 19.06.2009
Data modyfikacji 03.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł.asp. mgr Krzysztof Ficek
Osoba udostępniająca informację:
mł.asp. mgr Krzysztof Ficek KPP Leżajsk
Osoba modyfikująca informację:
asp. mgr Krzysztof Ficek
do góry