Struktura organizacyjna KPP - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna KPP

 

W skład Komendy Powiatowej  Policji w Leżajsku wchodzą:
 
1. Kierownictwo:
 
a)      Komendant Powiatowy Policji,
b)      I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,
 
2. Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:
 
a)     Wydział Kryminalny
 
3.  Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:
 
a)     Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego,
b)     Rewir Dzielnicowych,
c)     Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych,
d)     Posterunek Policji w Grodzisku Dolnym.
 
 
4. Komórki organizacyjne służby wspomagającej działalność Policji w zakresie  organizacyjnym, logistycznym i technicznym:
 
a)    Zespół Kadr i Szkolenia,
b)    Zespół Łączności i Informatyki,
c)    Zespół Finansów i Zaopatrzenia,
d)    Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
e)   Jednoosobowe stanowisko do spraw bezpieczeństwa informacji,
f)    Jednoosobowe stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.
 
5. Komisariat Policji w Nowej Sarzynie
 
a)    Zespół operacyjno-rozpoznawczy,
b)    Zespół dochodzeniowo-śledczy,
c)    Zespół patrolowy,
d)   Zespół dzielnicowych,
e)   Jednoosobowe stanowisko do spraw wykroczeń 
 

Metryczka

Data publikacji 26.06.2009
Data modyfikacji 08.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł.asp. mgr Krzysztof Ficek
Osoba udostępniająca informację:
mł.asp. mgr Krzysztof Ficek KPP Leżajsk
Osoba modyfikująca informację:
asp. mgr Krzysztof Ficek
do góry